קידום אושרנו באמצעות פתרון חידת "צדיק ורע לו רשע וטוב לו"

מאמר זה הינו מתוך הספר סוד האושר של קהלת.

לרכישת הספר בהטבת השקה ייחודית לחצו כאן >>

 

צדיק ורע לו, רשע וטוב לו

קבוצת פסוקים זו מהווה המשך ישיר של קבוצת הפסוקים הקודמת, ובמסגרתה קהלת משתף ממחקרו מקרים שלכאורה אין בהם צדק, אבל שוב, זה רק מנקודת מבט סובייקטיבית של האדם שאינו מואר, כי מנקודת המבט של האור, כפי שהרחבתי קודם, יש צדק מושלם.

חשוב לשים לב כי גם כאן מילות המפתח הן מהשורש רש"ע (לרבות המילה רע), והן אשר מתוות את המסר הכללי של קבוצת פסוקים זו.

 

{י} וּבְכֵן רָאִיתִי רְשָׁעִים קְבֻרִים וָבָאוּ וּמִמְּקוֹם קָדוֹשׁ יְהַלֵּכוּ וְיִשְׁתַּכְּחוּ בָעִיר אֲשֶׁר כֵּן עָשׂוּ גַּם זֶה הָבֶל:

אם כן, קהלת ממשיך כאן את הרעיון של חוסר הצדק שנראה לכאורה, בדגש על לכאורה, בעולם.

ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו – קהלת משתף שראה רשעים שהיו צריכים למות ועודם בחיים, כלומר רשעים שלא נענשו על מעשיהם.

וממקום קדוש יהלכו – יש כאן סוג של העצמה במובן שאותם רשעים עשו מניפולציה ונראו כיוצאים ממקומות קדושים, קרי, הציגו מצג שווא כאילו הם לא רשעים במעשיהם.

וישתכחו בעיר אשר כן עשו – שוב העצמת חוסר הצדק, שלמרות המעשים הרעים שהם עשו בעירם, שכחו להם אותם.

גם זה הבל – כלומר, העובדה שהצדק לא נעשה איתם באופן מיידי, גם זה הבל, קרי, מעיד לכאורה על חוסר צדק, כי אילו היו נענשים בחייהם על מעשיהם הרעים, גם היו לומדים את השיעור שלהם ומתקנים את דרכם, וגם האחרים היו לומדים שהרשעות אינה משתלמת, ובעקבות זאת היו מתמידים יותר בדרך האור.

הפרשנות של פסוק זה מתחזקת כאשר אנו ממשיכים אל הפסוק הבא.

 

{יא} אֲשֶׁר אֵין נַעֲשָׂה פִתְגָם מַעֲשֵׂה הָרָעָה מְהֵרָה עַל כֵּן מָלֵא לֵב בְּנֵי הָאָדָם בָּהֶם לַעֲשׂוֹת רָע:

כאן קהלת מציג את ההשלכות של הבעיה מהפסוק הקודם.

אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה – קהלת מסביר את חוסר הצדק מהפסוק הקודם ואומר כי האור לא תמיד מחזיר לאדם רע באופן מיידי, כלומר המימוש של חוק הסיבה והתוצאה לא תמיד קורה ב"מהרה" בעולם הגשמי. בהקשר זה אוסיף כי על פי משולש, הוא כן נצרב באופן מיידי בתודעה, אף שאינו מבשיל בהכרח באופן מיידי בעולם הגשמי.

דוגמה לכך היא אדם שמשהו קורה בתוכו, וחיצונית לא רואים שינוי לכאורה, ולאחר זמן־מה אותו שינוי מתגלה ״פתאום״. בהקשר זה אפשר לדמיין אישה מלאה שנכנסת להיריון, ולא שמים לב במראה שלה שהיא בהיריון, עד שביום בהיר היא יולדת ואנשים מתפלאים. השינוי החיצוני של הולדת התינוק קרה ברגע לכאורה, אבל חשוב לזכור שמדובר בתינוק שהבשיל בתוכה במשך תשעה חודשים.

המילה "פתגם" במובן של גמול על המעשה.

על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע – לכן זאת הסיבה שהלב של בני האדם גורם להם לעשות רע, כי הם לא רואים עונש מיידי בעולם הגשמי כלפי אותם רשעים מהפסוק הקודם, ולכן הם מתקשים לקשר בין מעשיהם הרעים לצדק שקיים בעולם.

ואולם שוב, על פי משולש, זו אשליה כי יש תוצאה מיידית בתוך התודעה של האדם, אשר משפיעה עליו ישירות ומייצרת לו קשרים מזיקים, אשר יבשילו בהמשך בעולם הגשמי ויגרמו לו סבל רב.

לסיום, אזכיר כי גם כאן יש שימוש במה שכיניתי "פסוקים שזורים", אשר במסגרתם יש קשר בין הרישא לסיפא של פסוקים עוקבים, ובהקשר של פסוקים י' ו־י"א, הרישא של פסוק י' אומר, "ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו", והרישא של פסוק י"א נותן את הסיבה לכך, קרי, "אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה", והסיפא של פסוק י' אומר, "וממקום קדוש יהלכו גם זה הבל", והסיפא של פסוק י"א מציג גם את הסיבה לכך, קרי, "על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע".

 

{יב} אֲשֶׁר חֹטֶא עֹשֶׂה רָע מְאַת וּמַאֲרִיךְ לוֹ כִּי גַּם יוֹדֵעַ אָנִי אֲשֶׁר יִהְיֶה טּוֹב לְיִרְאֵי הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר יִירְאוּ מִלְּפָנָיו:

קהלת ממשיך את הקו של חוסר הצדק לכאורה שיש בעולם, ולמרות זאת מנחה כי עדיף לשמור את דרך האור.

אשר חטא עשה רע מאת ומאריך לו – קהלת אומר שיש מצבים שבהם מישהו חוטא הרבה פעמים, ולא מקבל מיד את העונש בעולם הגשמי. המילה "מאת" במובן של מספר כמותי גדול, שבא להעצים את כמות החטאים של אותו אדם

בהקשר זה חשוב להדגיש שוב כי על פי משולש, לכל דבר יש תקופת הבשלה, ואם אדם עושה רע, יכול להיות שייקח זמן עד שיסבול בחייו, כי הרוע צריך להצטבר ברמה מסוימת בתודעה כדי להבשיל לכדי סבל.

כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האלהים אשר ייראו מלפניו – אף שהרשע עושה רע, הוא אמנם לא מקבל עונש מיידי, אבל גם אני, קהלת, יודע שבהתחשבנות הכוללת עדיף להיות טוב, קרי, לחיות מתוך האור, כי ההתחשבנות גם עם הצדיקים וגם עם הרשעים בוא תבוא.

זהו קטע חשוב מאוד, שמחזק את הבנת החוק של "קשרים שנטפח ילכו יתחזקו ולהפך", כלומר, אדם שעושה רע, ממצק רע בתודעתו ובכך מעצים את הרוע בתוכו, וכך יסבול יותר מאדם אחר שעושה פחות רע, ולהפך, אדם שעושה טוב, ממצק בתודעתו טוב, וכך יחיה טוב יותר מאדם שעושה פחות טוב.

 

{יג} וְטוֹב לֹא יִהְיֶה לָרָשָׁע וְלֹא יַאֲרִיךְ יָמִים כַּצֵּל אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ יָרֵא מִלִּפְנֵי אֱלֹהִים:

זהו המשך ישיר של הפסוק הקודם, שממשיך את קו ההעצמה של המסר המרכזי של קבוצת פסוקים זו.

וטוב לא יהיה לרשע – כלומר, הרשע יסבול כי האגו שלו וחסימותיו יגרמו לו סבל.

ולא יאריך ימים כצל – הרשע לא יאריך ימים בדומה לצל, אשר מופיע ונעלם בהתאם לזריחת השמש ולשקיעתה. למה זה נכון? כי אותו רשע חי מתוך האגו, ובגלל הקשר ההדוק בין גוף לנפש, חסימות האגו אשר לא יטופלו, יהפכו אט אט למחלות פיזיות שיקצרו את חייו.

אם כן, קהלת אומר כי למרות חוסר ההיגיון לכאורה בעולם, שלא נתבלבל, הרשע לא יאריך ימים כי אינו ירא את האור , קרי, אדם שחי מהאגו, אותו אגו יאכל אותו מבפנים וייצר לו חסימות פנימיות, אשר גם יגרמו תקיעויות בחייו וגם יהפכו בבוא היום למחלות שיפגעו בו ויקרבו אותו אל מותו בטרם עת, קרי, לפני הזמן שנועד לו בדנ"א.

בהקשר זה אשתף כי כל מטופל שמגיע למשולש עם בעיה פיזית, אני מוצא עבורו בפגישת האבחון את הקשר בין המחלה לחסימה נפשית שהתהוותה בעברו, למעט מקרים ספציפיים הקשורים בהרעלה, בזיהום חיצוני וכדומה, שנגרמו בעיקרם מנסיבות חיצוניות. אוסיף כי גם במקרים ספציפיים אלו יש קשר לחסימות פנימיות.

לדוגמה, מערכת חיסון חלשה, הנובעת מחסימה של חוסר קבלה עצמית, תתמודד פחות טוב עם זיהום חיצוני שאליו האדם נחשף.

אשר איננו ירא מלפני אלהים – "אשר" במובן של בגלל, שהוא, הרשע, איננו ירא את האור. וזהו חיזוק נוסף לכך שאדם שאינו חי מתוך האור יהיה חשוף יותר לאותן תקיעויות ומחלות הנובעות מהאגו ומחסימותיו.

לסיום, אוסיף כי יש סתירה לכאורה בין פסוק י"ב, שבו מאריכים לחוטא, ובין פסוק זה שבו הרשע לא יאריך ימים. הפתרון על פי משולש הוא שההארכה בפסוק י"ב מדברת על הרעיון שהנזקים של החוטא עדיין לא קיבלו ביטוי בעולמו הגשמי, ו"לא יאריך ימים" בפסוק זה אומר שהעובדה שנזקים אלו לא קיבלו ביטוי בעולם הגשמי, לא אומרת שהם לא מזיקים לנפשו של האדם ויוצרים לו מחלות שכן יקצרו את חייו אם לא יטופלו.

 

{יד} יֶשׁ הֶבֶל אֲשֶׁר נַעֲשָׂה עַל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יֵשׁ צַדִּיקִים אֲשֶׁר מַגִּיעַ אֲלֵהֶם כְּמַעֲשֵׂה הָרְשָׁעִים וְיֵשׁ רְשָׁעִים שֶׁמַּגִּיעַ אֲלֵהֶם כְּמַעֲשֵׂה הַצַּדִּיקִים אָמַרְתִּי שֶׁגַּם זֶה הָבֶל:

כאן קהלת מדבר על החידה הגדולה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כדי לפתור חידה זו, אתחיל קודם בהגדרות של מיהו צדיק ומיהו רשע על פי משולש.

צדיק, על פי משולש, זה אדם שחי מתוך מצב תודעה של אחדות ואהבה, או אם תרצו הוא מקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך", שרבים אומרים שזו כל התורה על רגל אחת, כיוון שהיא מבטאת את האיזון העדין בין אהבה עצמית לאהבת האחר, ובהקשר רחב יותר, בין קבלה לנתינה.

רשע, על פי משולש, זה אדם שפועל מאגו ומנפרדות. כלומר, אדם הנמצא במצב תודעה נמוך שאינו מבין כיצד העולם עובד ואינו חי את חייו על פיו.

כעת בואו נתחבר שוב פעם למשפט צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ונפענח אותו.

ככל שאדם מתקדם בדרך הרוחנית ומתפתח תודעתית, הוא עובר, לפי הגדרה שהגדרתי קודם, ממצב של רשע למצב של צדיק, שזו בעצם מהות החיים על פי משולש, לעבור ממצב תודעה של אגו למצב תודעה של אור ואהבה.

אם כן, כאשר אנחנו הופכים להיות צדיקים, אנחנו מתחילים להבין את טבעה של המציאות. אנחנו מבינים איך העולם עובד, קרי, איך חוקי האור פועלים. וכשאנחנו מבינים את הדבר הזה, אנו מתחילים לחיות מתוך אותה חוכמה, ובהתאמה, קל לנו יותר להסתגל למציאות. לדוגמה, כאשר פוקד אותנו משבר, הוא אינו שובר אותנו, כי אנו מבינים שהוא מדויק, ואנו מבינים שהתקיימו התנאים והנסיבות להיווצרותו, וזו דרכו של האור.

זאת אומרת, כשאנחנו צדיקים, קרי, מבינים את חוקי הטבע של האור וחיים לאורם, קל לנו יותר להתמודד עם המציאות ועם כל נסיבות החיים, יהיו אשר יהיו.

עם זאת, כשאנחנו רשעים, אנו לא מבינים איך העולם עובד, ופועלים בניגוד לחוקי הטבע של האור. במצב זה אנו כמו עלה נידף ברוח, וחיים את חיינו בסבל גדול.

אז אם אנחנו רוצים לעשות פה איזשהו סדר, לפי האמור לעיל, המשפט הנכון צריך להיות:

"צדיק וטוב לו, רשע ורע לו". כלומר, המשמעות הפשוטה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו – היא שגויה.

מדוע? מכיוון שאם אנו צדיקים, ועל כן פועלים לפי חוקי הטבע וחיים על פיהם, לא יאונה לנו כל רע כי לא משנה מה יקרה לנו, אנו נבין שהוא מדויק ושזו טבעה של המציאות, נקבל אותו, ונפעל מתוכו בצורה מיטיבה, ואז בהכרח יהיה לנו טוב יותר.

קהלת אף מדגיש זאת בפסוק י"ב: "כִּי גַּם יוֹדֵעַ אָנִי אֲשֶׁר יִהְיֶה טּוֹב לְיִרְאֵי הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר יִירְאוּ מִלְּפָנָיו".

אז איך בכל זאת ניתן לפתור את הקונפליקט?

כדי לעשות זאת, צריך להיעזר גם במושגי היסוד "צדק סובייקטיבי" ו"צדק אובייקטיבי" מתוך משולש. מבחינת "הצדק הסובייקטיבי", שזה החשבון הקטן, אדם מסוים או חברה מסוימת יכולים לראות את העיוות של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אבל מנקודת המבט של האור, שזה החשבון הגדול, משפט זה אינו יכול להתקיים כי הכול מדויק בעולמו של האור.

השיעור כאן הוא להבין שבחשבון הקטן, קרי, מנקודת המבט של האדם, רואים לעתים את התופעה של "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו", אבל בחשבון הגדול זה מסתדר.

לסיכום עניין זה, יש לנו כאן מסר כפול. הראשון הוא שבכל מקרה, אדם צדיק, אשר קרוב יותר לאור, יחיה באופן מיטיב יותר וידע להתמודד טוב יותר עם משברים בחייו, והשני הוא להבין כי כל עיוות לכאורה של המציאות הוא אשלייתי ונובע מאי־ידיעה של האדם הבודד, זאת מכיוון שמנקודת המבט של האור, הכול מדויק.

אימוץ שני מסרים אלו יקרב באופן ניכר את האדם לחיי אושר.

בנוסף חשוב לזכור, כפי שציינתי קודם לכן בפרק זה, שלפעמים הרשע לא סובל מיידית, ואז האדם תוהה אם יש צדק בעולם, אבל שוב, הכול מדויק והרשע ייענש בזמנו הוא כי צבר משקעים שליליים בתודעתו.

שיעור נוסף חשוב בהקשר זה הוא צניעות כלפי האור, כי האדם לעולם לא יבין את כל הסיבות. דוגמה יפה לכך היא המדע, שככל שמעמיקים בחקר המדע, רק מגלים כמה אנו רחוקים מלדעת את כל התמונה.

אשתף בהקשר זה קטע מתוך אחד הספרים הקודמים שלי:

המדע אינו מחליף את אלוהים, אלא עוזר להתקרב אליו

המדע הוא מרחב של חקירה אנושית, שבו כל אחד ואחת מכם הוא חוקר במעבדה של החיים. ככל שהמדע מתקדם יותר ויותר, כך הוא חושף עוד ועוד חוקי קיום המאפשרים להבין טוב יותר את המציאות בכללותה ואת עצמכם כחלק ממנה.

כל אדם וכל יצור חי לומדים וחוקרים מעצם העובדה שהם קיימים, ובלבד שללמידה זו יש ערך להתפתחות ולאבולוציה שלהם. לדוגמה, אם עץ מסוים עבר טראומה כמו התייבשות, היא מייצרת בתוכו "חותָם", אשר יגרום לו להיות מוכן להתמודד טוב יותר עם מצבים דומים בעתיד.

בחרו לאמץ בחייכם איכויות של פתיחות וסקרנות. במקום להישאב לתבניות החשיבה הצרות שלכם, צאו וחוו את החיים באמצעות מפגש ישיר עם המציאות. חקרו את האמת בעצמכם כחלק מתהליך ההתפתחות שלכם. זכרו, העולם הוא מעבדה אחת גדולה, ואתם, כמו כל יצור חי, חוקרים בתוכה.

לסיום, אציין כי עצם האמירה הזאת של קהלת משקפת כי בזמן זה במסעו הוא עדיין היה מרוחק מהאור, כיוון שעדיין היה שקוע בהשקפה של "צדק סובייקטיבי", הרואה עיוות בחברה, ולכן עדיין אינו רואה שגם עיוות זה לכאורה משקף את הצדק הגבוה של האור.

 

מאמר זה הינו מתוך הספר סוד האושר של קהלת.

לרכישת הספר בהטבת השקה ייחודית לחצו כאן >>

 

שיתוף:

לשיחת אבחון משנה חיים במתנה

מדובר על שיחה שאורכת מספר דקות שבה אני מגלה לך:

הרשמה להרצאה הבאה
ימים

קבלו הדרכה על החסימות שבתוכנו

מלאו פרטים והמדריך בדרך אליכם:

    שיחת אבחון משנה חיים במתנה

    מדובר על שיחה שאורכת מספר דקות שבה אני מגלה לך:

      דילוג לתוכן