פילוסופיית משולש

רקע

משולש נולד לאחר מסע חקירה עמוק בדתות והפילוסופיות שנוצרו באנושות, ובשילוב עם תקשור ישיר עם האור המבטא את טבעה של המציאות.

יצירת משולש נבעה בעיקר מכך שלא מצאתי בדתות והפילוסופיות הקיימות באנושות כיום את כל התשובות לטבעה של המציאות ולאושרו של האדם.

ההוכחה לכך היא העובדה שהאנושות עדיין לא פיצחה את הנוסחה לחיים מיטיבים, הן ברמת הפרט והן ברמת החברה, המדינה והעולם בכללותו. ראייה לכך היא מצוקות פנימיות של האדם, מחלות שונות, מלחמות שאינן נפסקות ופגיעה בכדור הארץ.

כלומר, עד כה, האנושות עדיין לא מצאה חוכמה אשר תיתן מענה שלם לבעיה האנושית שכן אם היתה כזו, כל אדם וכל האנושות כבר היו חיים באושר, דוגמא נוספת לכך היא שאם שתי דתות לדוגמא היו מבטאות את אותה חוכמה שלמה אז לא היה ביניהם סכסוך, ושוב, לצערי האנושות רחוקה מכך.

אם כן, יש בטקסטים הדתיים והפילוסופיים מן החוכמה אבל הם אינם מבטאים את החוכמה השלמה מעצם זה שיש ביניהם פרשנויות סותרות. לבעיה זו, שהיא החשובה ביותר שקיימת כיום, נותן מענה משולש.

מסעות האדם

המסע הראשון של האנושות היה שחרור מהישרדות חיצונית כמו איומים מחיות בר וכדומה. בעקבות מסע זה התפתחה באדם מודעות. האנושות פרצה דרך בציר ההתפתחות האופקי, כדוגמת התפתחות תעשייתית וטכנולוגית אבל מנגד, כמעט ואינה מתקדמת בהתפתחות בציר האנכי, קריא, התפתחות הנפש למקום מיטיב יותר.

הפתרון לאתגר זה מבטא את המסע השני של האנושות שמבטא שחרור מההישרדות הפנימית שעדיין נטועה בתודעה. על פי משולש, תחושת הישרדות זו מתבטאת בחוסר איזון פנימי, המביא לכל החולי הקיים באנושות בכלל ובתוך האדם בפרט, לרבות מחלות מנטליות ופיזיולוגיות.

הפתרון להישרדות תודעתית זו הוא ריפוי האגו וחסימותיו, וזו הבשורה של משולש לאנושות, והפסגה האנושית שכל אדם ראוי לחיות בה.

עקרונות יסוד

משולש הוא ספר המבטא מערכת הרמונית של עקרונות המסבירים את טבעה של המציאות, קרי, פעולת האור בעולם, טבעו של האדם, וכיצד על האדם לחיות כדי להיות מאושר. "אור" במובן של מכלול חוקי הקיום והקיום עצמו.

בנוסף, משולש הוא פילוסופיה אוניברסלית, דרך חיים, תנועה, שיטת חינוך ואימון ושיטות טיפול המאפשרות לאדם להתמודד ולמנוע מחלות מנטליות, רגשיות ופיזיולוגיות. 

משולש ניתן להטמעה בחיי האדם הפרטי, בארגונים וחברות, מוסדות חינוך, מרכזים רפואיים ועוד.

השפע של האור אינסופי וכל אדם יכול להשיג חיי אושר, מה שמונע ממנו את השפע הזה בחייו זה חסימות מעברו ואי ידיעת חוכמת האור, בהתאם, המסע של האדם הוא שחרורם של חסימות אלו וחיבור ישיר לחוכמת האור.

על פי משולש, כל אדם שואף להתרחש מאהבה בדרכו הייחודית בעולם, ושאיפה זו ניתנת להשגה באמצעות שינוי מצב התודעה שלו. מסע תודעתי זה מתבטא בשינוי מצב התודעה מאגו לאור באמצעות איזון פנימי של האדם. תהליך איזון זה מתבצע בחלק המודע של התודעה, כמו לימוד תיאורטי וניתוח מצבי חיים והחלק הלא מודע של התודעה כמו שינוי אמונות יסוד ועיבוד רגשי של טראומות.

על פי משולש הכל אור. במידה וחווים אותו באופן ישיר, האדם מאוזן, במידה ולא, זה אומר שיש לאדם חסימה פנימית שכאשר ישחררה הוא יבין שגם המשבר הכי גדול שלו הוא אור וכך ישוב לאיזון.

משולש מסתכל למציאות בעיניים ללא הנחות, שוכן מעבר לכל דת ופילוסופיה, וכולל הכוונה שלמה לאדם לצעוד מאגו לאור באמצעות הנחיה נרחבת אודות אימוץ חוכמת האור, יישומה בחיי האדם והיבטי חיבור לאור. הנחיה זו מוצגת בספר משולש ושאר ספרי החוכמה של משולש.

כלומר, משולש נותן מענה שלם לתכלית האדם שהיא על פי משולש "לחיות מתוך האור". ביטוי אשר טומן בתוכו את האיזון בין המימד הגשמי של חיי האדם והמימד הרוחני שלו, קריא, הפיכת האדם לצינור של נתינה וקבלה המאפשר לאור לזרום דרכו.

אם כן, משולש מהווה מתווך בין חוכמת האור ליישומה בחיי האדם באופן מיטיב, פרקטי ואשר מביא את האדם לחיים מאושרים עבורו ועבור העולם סביבו.

בנוסף, משולש מבטא חוכמה אשר חכמה מספיק בכדי להיטמע בקלות באנושות ולרפאה, בין השאר, כיוון שהיא מבטאת חוכמה אחדותית הנטועה במעמקי כלל הדתות והפילוסופיות ועל כן אינה מעוררת התנגדות.

ובהקשר זה, משולש מצד אחד לא כופה את עצמו על האדם, ומצד שני לא מתעלם מרחשי ליבו. הוא מנגיש את עצמו על מגש ומאפשר לאדם לטעום ולהחליט האם לאמצו בחייו.

משולש מבוסס על הספר המרכזי של משולש, המתפרש על פני אלפי עמודים בגרסתו המלאה, על פני מאות עמודים בגרסתו הבינונית ועל פני עמוד בודד בגרסתו המקוצרת.

השימוש במילה אור גם במובן שכאשר חשוך יש אי בהירות, לא מבינים כלום, חיים באפלה ולכן סובלים, ומנגד, כשמדליקים את האור הכל מתבהר ואפשר לצעוד בחיים בצורה מיטיבה. בנוסף, אור מסמל טוהר, וכל המהות של משולש זה להציג את חוכמת האור באופן ישיר ובלי תיווכים. כלומר טהורה.

משולש נותן מענה כולל לאדם באופן הבא:

ילדים וצעירים – אשר זקוקים רק לחינוך לחוכמת האור כדי ליצור להם השקפה נכונה.

אנשים בוגרים – אשר זקוקים גם לחינוך לחוכמת האור (ליצירת ההשקפה נכונה) וגם לריפוי בחוכמת האור (לריפוי חסמי העבר שנוצרו מההשקפה השגויה בה שהו בעברם).

צלעות ורכיבי המשולש

במשולש אנו מוצאים את הקודקוד העליון שמבטא את אחדות הקיום, 2 הצלעות שיורדות ממנו מבטאות את המימד הגשמי והמימד הרוחני של המציאות ושל האדם, והצלע השלישית התחתונה מסמלת את השיבה לאחדות באמצעות איזון בין המימד הגשמי של האדם למימד הרוחני שלו.

משולש מחולק לשלושה חלקים (דרך המשולש):

החלוקה מבטאת את מהות המשולש, קריא, צלע 1 – המימד הרוחני, צלע 2 – המימד הגשמי, וצלע 3 – האיזון ביניהם. שלושתם יחד מתכנסים לביטוי "לחיות מתוך האור".

בנוסף, חוכמת האור משתקפת בצלע 1, ויישום ותרגול האור משתקפים בצלעות 2,3. או במילים אחרות, צלע 1 מבטאת את "חוכמת העין", וצלעות 2, 3 את "חוכמת הלב". זאת על אף שכל צלע כוללת בתוכה גם את חוכמת העין וגם את חוכמת הלב.

שיחת אבחון משנה חיים במתנה

שיחה שאורכת מספר דקות שבה אני מגלה לך:

הרשמה להרצאה הבאה
ימים

שיחת אבחון משנה חיים במתנה

מדובר על שיחה שאורכת מספר דקות שבה אני מגלה לך:

    דילוג לתוכן