ספריית החוכמה של משולש מורכבת מספר משולש וספרים נוספים הנובעים ממנו ומטרתה להוות את התשתית להנגשת "משולש" לאנושות