שפת משולש

שפת משולש היא מילון מונחים עיקריים שמטרתם להקל את ההבנה אודות דרך המשולש. המונחים מסודרים לפי נושאים כדי להקל את תפיסתם.

כללי

משולש

ספר המבטא מערכת הרמונית של עקרונות המסבירים את טבעה של המציאות, קרי, פעולת האור בעולם, טבעו של האדם וכיצד על האדם לחיות כדי להיות מאושר. "אור" במובן של מכלול חוקי הקיום והקיום עצמו.

בנוסף, משולש הוא פילוסופיה אוניברסלית, דרך חיים, תנועה, שיטת חינוך ואימון ושיטות טיפול, המאפשרות לאדם להתמודד עם מחלות מנטליות, רגשיות ופיזיולוגיות ולמנוע אותן.

אור

מכלול חוקי הקיום והקיום עצמו. האור הוא אלוהים במשמעותו האימננטית, הנצחית והאינסופית. בהקשר זה, נעשה שימוש גם במילים "חוקי הקיום" או "חוקי הטבע".

חוקים

חוק הארעיות

כל דבר שקיים נמצא בתנועה מתמדת.

חוק הסיבה והתוצאה

לכל דבר שקיים יש אינספור תנאים ונסיבות שגרמו להיווצרותו. אדגיש בהקשר זה כי אין מדובר בדטרמיניזם טהור לאור העובדה שהאדם הינו חלק מאותם תנאים ונסיבות, ועל כן יש לו יכולת להשפיע על חוויית המציאות שלו בפרט, ועל המציאות בכלל.

קשרים תודעתיים שנטפח יֵלכו ויתחזקו ולהפך

תת־חוק של חוק הסיבה והתוצאה, המבטא התמצקות של קשר עצבי בתודעת האדם ובתאי גופו. לדוגמה, אדם שכועס בילדותו, כועס בנערותו וכועס בבגרותו, הופך לאדם כעסן, קרי, אדם שהכעס התמצק במערכת העצבית שלו ובתאי גופו. לאורך הספר נעשה לעתים שימוש בקיצור של ביטוי זה באופן הבא: "קשרים שנטפח ילכו ויתחזקו ולהפך".

חוק האחדות

הכל אור. בנוסף, כל דבר שקיים מחובר לכל דבר שקיים.

האדם

רוח

ההיבט העמוק המחבר את האדם לכל מה שסביבו. חלקי הרוח, התודעה והגוף אינם נפרדים אלה מאלה.

תודעה

ההיבטים המנטליים שנמצאים בתוכנו, כגון מחשבות, רגשות, זיכרון ועוד. בהקשר זה אדגיש כי היבטים אלו נמצאים בכלל תאי הגוף ולא רק במוח. נעשה שימוש במילים "תודעה" או "נפש", והכול בהתאם להקשר.

גוף

ההיבט באדם שאינו תודעה ואינו רוח.

קשר נוירוני

קשר עצבי שנוצר כתוצאה מחוויית מציאות אנושית. בהקשר זה אדגיש כי מערכת העצבים נמצאת בכל תא בגוף ולא רק במוח. נעשה שימוש בביטויים "קשר נוירוני" או "קשר תודעתי", והכול בהתאם להקשר.

החותם הכפול

כל פעולה שאנחנו עושים, מחשבה שאנחנו חושבים, או פעולה שאנו עושים, הן בעלות חותם כפול, קרי, בעלות השפעה כפולה. חותם פנימי בתודעה ובגוף שלנו וחותם חיצוני בעולם שסביבנו. ואוסיף כי שני חותמים אלו קורים ביחד.

המסע מאגו לאור

חסימה

הפרעה בתפקוד המאוזן של האדם. חסימה כוללת גם מצב של קבלה עודפת, המבטאת זרימה בחסר של האור, וגם נתינה עודפת המבטאת זרימה עודפת של האור. 

אגו

מכלול חסימות האדם, המונעות ממנו לחיות מתוך האור, קרי, מקשות על האדם לחיות באופן מאוזן כצינור של קבלה ונתינה.

אדם השוכן באי־ידיעה

אדם במצב תודעה של אגו שחוסם את האור.

אדם השוכן בידיעה

אדם במצב תודעה של חוכמת האור.

מודעות

אדם אשר מודע למצב התודעה שלו.

מסע האדם

תכלית הקיום האנושי הוא לחיות על פי חוכמת האור רגע אחרי רגע, קרי, לעבור מממצב תודעה של אגו ונפרדות (דואליות של רוח וחומר) למצב תודעה של אהבה ואחדות (הרמוניה בין רוח לחומר). 

תכלית זו מקבלת ביטוי באמצעות מספר ביטויים מקבילים, כגון לחיות מתוך האור, להתרחש מאהבה בדרכנו הייחודית, למצוא את האור שבתוכנו ולהאיר איתו את כל מה שסביבנו, לבטא את עצמנו מאהבה בדרכנו הייחודית, לחיות באומץ לב, לחיות מלב פתוח, להיות צינור של קבלה ונתינה, לחיות באופן מאוזן ועוד.

התרחשות

קיצור לביטוי: "להתרחש מאהבה בדרכנו הייחודית".

צדק סובייקטיבי

השקפה הנובעת מנקודת המבט הצרה של האדם, הכוללת את האגו וחסימותיו.

צדק אובייקטיבי

השקפה הנובעת מנקודת המבט הרחבה והאינסופית של האור וללא האגו וחסימותיו.

חוכמת העין

לימוד תיאורטי של חוכמת האור.

חוכמת הלב

ההתנסות הישירה בחוכמת האור ויישומה הלכה למעשה בחיי האדם.

שיחת אבחון משנה חיים במתנה

שיחה שאורכת מספר דקות שבה אני מגלה לך:

הרשמה להרצאה הבאה
ימים

שיחת אבחון משנה חיים במתנה

מדובר על שיחה שאורכת מספר דקות שבה אני מגלה לך:

    דילוג לתוכן