קורסים

התודעה: הוראות שימוש

התודעה: הוראות שימוש

11

פבר

תל אביב

עמוס חגי

להתעורר לחוכמת התודעה

להתעורר לחוכמת התודעה

16

מרץ

תל אביב

עמוס חגי

מפגשים משני תודעה

מפגשים משני תודעה

תל אביב

עמוס חגי

לימודי תעודה

לימודי תעודה

תל אביב

עמוס חגי