קורסים

מפגשים משני תודעה

מפגשים משני תודעה

פרונטאלי

עמוס חגי

יצירת קבוצת לימוד

יצירת קבוצת לימוד

ZOOM / פרונטאלי

עמוס חגי