קורסים

מפגשים משני תודעה

מפגשים משני תודעה

פרונטאלי

עמוס חגי

יצירת קבוצת ריפוי

יצירת קבוצת ריפוי

ZOOM / פרונטאלי

עמוס חגי