קורסים

להתעורר לחוכמת התודעה

להתעורר לחוכמת התודעה

15

יוני

תל אביב

עמוס חגי

התודעה: הוראות שימוש

התודעה: הוראות שימוש

16

יוני

תל אביב / רמת גן

עמוס חגי

לימודי תעודה

לימודי תעודה

תל אביב

עמוס חגי