מדיטציה – השקפה נכונה כבסיס לשחרור אתגרים וחיכוכים