ככה זה – קבלת המציאות כבסיס לשלווה פנימית – חלק ב'